Zdravotnícke služby

Diagnostika a liečba ochorení patriacich do ambulancie praktického lekára pre dospelých

Preventívne prehliadky:logokep
– vstupné,
– periodické,
– mimoriadne

Vyšetrenie na vodičské a zdravotné preukazy
EKG vyšetrenie
Vyšetrenie CRP
Biochemické vyšetrenie krvi, krvný obraz
Preventívne vyšetrenie hrubého čreva – hemokult
Zabezpečovanie konziliárnych vyšetrení
Zdravotnícke poradenstvo